martinas skoltips på nätet

Bedömning

En bedömningsmatris över labrapporter som jag kommer att använda mig av ett tag framöver finns i listan till vänster, eller här.

 

minimatris labrapporter, 2010.doc (39 kB)

 

 

Sök på webbplatsen

Omröstning

Har du haft någon nytta av något på min hemsida? Fått någon inspiration? Av vad i så fall?

lektionstips, kemi (467)
27%

lektionstips, biologi (243)
14%

lektionstips, fysik (305)
18%

lektionstips, teknik eller matte (378)
22%

didaktik- och metodiktips (189)
11%

blogg eller länkar (41)
2%

annat (113)
7%

Totalt antal röster: 1736

Förra undersökningen handlade om vad ni läsare saknar mest på nätet, och resultatet visade att  bedömningsmatriser och olika former av stöd för formativ bedömning är det som efterfrågas absolut mest (35 röster av 57). Även laborationstips i no (13 av 57) och didaktik- och metodiktips i no (5 av 57) efterfrågas.  Ett fåtal saknade didaktik och metodiktips i matte (3 av 57) och en ansåg att det saknas stöd i institutionsarbetet (1 av 57).

Hjärnan är mera som en verkstad än en lagerlokal. För att ett bra arbete ska kunna utföras, måste det finnas många bra verktyg.